CİHAZ VE TEKNİKLERİ SEMPOZYUMLARI 
 

Sempozyum I1:
3D Görüntüleme ve Tomografi 
Koordinatör: Batu Erman
Bu sempozyum; 3 boyutlu yeni tomografi görüntüleme modları, konfokal mikroskop, kantitatif ve kesin rekonstrüksüyonlar ve hasarlı ve hasarsız tomografi tekniklerini içermektedir.

 

Sempozyum I2:
Zor Numuneler ve Yenilikçi Çözümler
Koordinatör: Meltem Sezen 
Bu sempozyum zor numuneler için FIB ve mikrotomi başta olmak üzere tüm örnek hazırlama teknikleri ile ilgili çalışmaları içermektedir. SEM ve TEM için geleneksel ve daha yenilikçi örnek hazırlama teknikleri ultramikrotomi ile düşük sıcaklık kesitlemesi, odaklanmış iyon demeti (FIB), iyon kaynakları (Ga, Xe vb.) iyon optiği, ikincil iyon kütle spektrometresi (SIMS), gaz enjeksiyon sistemleri (GIS), 3B FIB tomografisi ve kimyasal analiz, mikroişleme ve numune hazırlama, biyomalzemelerin FIB analizi, iyon/katı etkileşimleri ve bunun yanında He iyon mikroskopisi, yeni örnek hazırlama prosedürleri, özel çalışmalar ve FIB’in mikroskopi için diğer uygulamaları, elektron ve ışığın iyon yardımlı emisyonu, görüntüleme ile 3B karakterizasyon, X-ışını mikroanalizi ve elektron geri saçılım difraksiyonu bu sempozyum kapsamındadır.

 

Sempozyum I3:
In-situ Mikroskopi
Koordinatör: Sašo Sturm
Isıtma, soğutma, gaz ile muamele, elektron demet yardımlı depolama, modelleme, buharlaşmanın dinamik olayları, yoğuşma, ergime ve kristallenme, örneklerde yüklenmiş partiküllerin hapsedilmesi, ESEM’de elektronların tespit edilmesi,  tüm çevresel TEM uygulamaları, örneklerde nem kontrolü gibi konular bu sempozyumun kapsamındadır.

 

Sempozyum I4:
Low Voltage Microscopy
Koordinatör:Christoph Koch

 

 

Semopzyum I5:
Yüzey Mikroskopisindeki Gelişmeler
Koordinatör: Oğuzhan Gürlü 
Bu sempozyum, taramalı uç enstrümentasyon metodolojisi, STM, SFM, MFM ve çeşitli fiziksel,  kimyasal ve biyolojik algılama uygulamalar için SPM manivelaları, ve SPM ‘nin nanoyapı manipülasyon ve/veya fabrikasyon aracı olarak kullanımı, elektron ve foton yakın alan mikroskopi tekniklerini de içeren bütün yüzey görüntüleme tekniklerini kapsamaktadır.

 

 

Sempozyum I6:
Zaman Çözümlü Mikroskopi
Koordinatör: Eren Kalay

Bu sempozyum, dinamik olaylar, 4D görüntülemede (x,y, delta t, enerji) fs lazer uygulamaları, aberasyon düzeltici oluşturmada zaman çözümlü görüntüleme konularını içermektedir.​

 

Sempozyum I7:
Computational Microscopy
Koordinatör: Mehmet Ali Gülgün 

Turkish