TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ "PROF. DR. TÜRKAN ERBENGİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ" BAŞVURU KOŞULLARI
Türk Elektron Mikroskopi Derneği tarafından Derneğin Kurucu Başkanı ve Türkiyedeki Elektron Mikroskopisinin öncüsü, çok sayıda öğrenci ve bilim insanı yetiştirmiş, sayısız yurt içi-yurt dışı makalesi bulunan, 31.12.2007 tarihinde 83 yaşında aramızdan ayrılan çok değerli Bilim İnsanı Sayın Prof. Dr. Türkan ERBENGİ onuruna her iki yılda bir düzenlenen “Prof. Dr. Türkan ERBENGİ Araştırma Ödülü” Biyolojik Bilimler ve Malzeme Bilimleri olmak üzere 2 ayrı alanda verilecektir. Başvuru koşulları aşağıdaki şekildedir.
• Mikroskopi alanındaki tüm araştırmalar başvuru kapsamındadır.
• Araştırma son iki yıl içinde SCI tarafından taranan bir dergide yayınlanmış olmalıdır.
• Araştırmanın Türkiye’de yapılmış olması ön koşuldur.
• Her araştırmacı yalnız bir araştırma ile katılabilir.
• Araştırma çok yazarlı ise çalışma gurubundaki her bir araştırmacının ödüle başvuru onaylarının belgeler arasında yer alması gerekmektedir.
• Ödül için başvurulan her çalışma poster olarak “22.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (EMK 2015)”nde sergilenecek şekilde getirilmelidir.
• Aynı araştırma ile hem kongrenin serbest bildiri / poster bölümü hem de Bilim Ödülü için başvuruda bulunulamaz.
• Araştırmalar (pdf formatında), başvuru dilekçesi, resimli özgeçmiş ve yayın listesi ile birlikte elektronik ortamda Türk Elektron Mikroskopi Derneği Başkanı Prof. Dr. Selma YILMAZER (drselmayilmazer@gmail.com) ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sevinç İNAN’ın e-posta adreslerine (sevincinan@yahoo.com) iletilmelidir.
• Son başvuru tarihi 30 Haziran 2015’dir.
• Başvurular arasında ödüle değer çalışma olmadığı koşullarda jüri ödüllerden bir ya da birkaçını vermemekte serbesttir.
Turkish