En İyi Fizik Bilimleri Poster Ödülü

1. Sinem Başkut (Chemical and Microstructural Analysis of Spark Plasma Sintered CeB6)

2. Emine Torgan (19. Yüzyıla ait Osmanlı Sultan Kaftanlarındaki Metallerin SEM-EDX ile karakterisazyonu)

3. Yasemin Çetin (SiAION'un Mikroyapısına ve Özelliklerine Sc2O3 İlavesinin Etkileri)

 

En İyi Poster Ödülü

Geçmiş yıllarda düzenlenen kongrelerde elde edilen tecrübeler, poster sunularının kongrelerin önemli bir parçası haline geldiğini göstermiştir. Türk Elektron Mikroskopi Derneği kongre esnasında yüz yüze bir tartışma ortamının sağlandığı poster sunularının önemini göstermek, etkili poster sunumlarını ortaya çıkarmak ve yaratıcı poster tasarımlarını geliştirmek amacıyla Türk Elektron Mikroskopi Derneği adına düzenlenen kongrelerde Biyolojik Bilimler ve Malzeme Bilimleri alanlarında en iyi poster ödülleri vermeyi kararlaştırmıştır.

Kongre Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek beşer kişilik jüri posterleri aşağıda verilen kriterlere göre değerlendirecek ve puanlayacaktır. Biyolojik Bilimler ve Malzeme Bilimleri alanlarında ayrı ayrı en yüksek puanı alan ilk üç (3) poster, en İyi Poster Yarışmasının birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olarak düzenlenecek olan kongre yemeğinde açıklanacak ve kazananlara sertifika ve ödülleri takdim edilecektir.

Değerlendirme Kriterleri

Kongre süresince sunulan posterler aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:

1) Araştırmanın önemi ve sonuçların değeri ;

2) Sorunun çözümlenmesi ve tartışmanın anlaşılırlığı;

3) Verilerin sunumunda grafik ve/veya tabloların etkili kullanımı;

4) Posterin düzeni ve biçimi.

Undefined