YAŞAM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU

Sempozyum L1:
Kök Hücre 
Koordinatör: Erdal Karaöz

Kök hücreler farklılaşmamış hücrelerdir ve özelleşmiş hücrelere farklılaşabilirler. Memelilerde 2 temel kök hücre çeşidi bulunmaktadır; blastosist iç hücre kitlesinden izole edilen embriyonik kök hücreler (pluripotent kök hücreler) ve çeşitli vücut doku, organ ve vücut sıvılarından bulunan erişkin kök hücreler. Diğer yandan, protein transkripsiyon faktörlerle genetik yeniden programlama kullanılarak  embriyonik kök hücrelerin eşidi pluripotent kök hücreler erişkin deri dokusu kaynaklı hücrelerden üretilebilir. Erişkinlerde kök hücreler ve öncül hücreler vücudun tamir sistemi ve dokuların yenileyicisi olarak işlev görür. Bu sempozyumda erişkin ve uyarılmış pluripotent kök hücreler konusundaki son gelişmeler üzerinde durulucaktır.

 

Sempozyum L2:
Üreme Biyoloji
Koordinatör: Çiler Çelik Özenci

Üreme biyolojisi oturumunda; üreme biyolojisi alanında temel araştırmaların yanı sıra klinikte tüp bebek hastalarının tedavisinde kullanılan güncel mikroskobik ve görüntüleme sistemleri hakkındaki gelişmeler paylaşılacaktır. Oturumun içeriği şu şekilde özetlenebilir: “sağlıklı” tek bir embriyonun seçilerek anneye transferi için klinik kullanımı giderek yaygınlaşan “time-lapse” embriyo görüntüleme teknolojisi, “fertil” sperm seçimi için güncel bilgiler ve teknolojiler ve kemoterapi tedavisi gören kanser hastalarında kullanımı önemli bir fertilite koruyucu yöntem olan ovaryum doku dondurma/çözme sürecinde gonadda folikül havuzunun “global” kaybı.  

 

Sempozyum L3:
Sinir Bilim
Koordinatör: Selma Yılmazer

Sinir Bilim çok hızlı ve heyecan verici gelişmeleri kapsayan bir araştırma alanıdır. Nöral gelişim, nöral devrelerin oluşumu,sinaptik plastisite, davranışın moleküler temelleri, beyin hastalıkları ve rejeneratif sinir bilim konularındaki araştırmaların sonuçları modern nörobiyolojide olağanüstü gelişmelere zemin hazırlamıştır.Bunlar normal beyin fonksiyonlarının anlaşılması  ve sinir sistemi hastalıklarında yeni terapötik hedeflerin  bulunmasına  önemli katkılar yapmaktadır.Bu sempozyumun amacı nöronların , aksonların,sinapsların ve nöronal moleküllerinlerin  görüntülenmesinde  yeni mikroskopik tekniklerin  katkılarına odaklanarak  bu alandaki en son gelişmelerin tartışılması ve sinir bilim alanındaki araştırmaların teşvik edilmesidir.

 

Sempozyum  L4:
Hücre Dinamiği
Koordinatör: Serap Arbak

Hücre dinamikleri, doku biyolojisinin hücre bölünmesi, hücre büyümesi,  hücre  gelişimi ve doku morfogenezini içeren temel belirleyicileridirler. Kanser dahil pek çok hastalıkta, hücre dinamikleri önemli ölçüde  değişikliğe uğramaktadır. Araştırmacılar Hücre polaritesi ve gelişimi, , Hücre polaritesi ve kanser, Vezikül trafiği, Hücre dinamikleri-hücre etkileşimleri, Hücre dinamikleri-Matriks etkileşimleri ve Hücre  göçünü baz alarak   hücrenin dinamik  davranışlarının düzenlenmesinin  sağlam ve hastalıklı ortamlardaki  yansımasını  tartışacaklardır. Hücre dinamiklerini  analiz etmek için kullanılan yeni teknolojiler de bu oturumda geniş çapta tartışılacak olan diğer bir başlık olacaktır.  


Sempozyum  L5:
Hücre Ölümü
Koordinatör: Melek Öztürk

Sempozyum hücre ölüm tipleri ve  temel moleküler mekanizmalarını kapsamaktadır. Genel konular;  Kanser, dejeneratif hastalıklar, bağışıklık sistem hastalıkları, iskemi- reperfüzyon hasarı ve enfeksiyon hastalıkları dahil olmak üzere çeşitli patolojik ve fizyolojik olaylarda  apoptoz, nekroz ve otofajik hücre ölümünün rolleri;  Programlanmış hücre ölümüne aracılık eden moleküler yolaklar; Tedavide yeni yaklaşımlar ve hücre ölümünün rolü; Diğer biyolojik olaylar ile  hücre ölümünün ilişkisi; Hücre ölümü araştırmalarında yeni görüntüleme teknikleri. 

 

Sempozyum  L6:
Kanser
Koordinatör: Gülperi Öktem

Kanser biyolojisinde moleküler düzeyde yapılan araştırmaların artması ile kanser araştırmalarında son on yılda belirgin düzeyde bir ilerleme kaydedilmiştir. Bu oturumdaki sunumlarda kanserin ardındaki biyolojik mekanizmalar incelenecek ve son yıllarda kanser hücrelerinin görüntülenmesinde kullanılan en yeni teknikler ortaya konacaktır.  Kanser tanısında ve tedavisinde nano-tüplerin yeri tartışılacaktır. Bununla beraber kanser kök hücresi anlatılacak ve tümörün başlangıç hücresi olan bu hücrelerin izi sürülecektir. Bu oturum ayrıca kanser tedavisinde monoklonal antikor kullanımlarını ve kanser tanısında monoklonal antikor uygulamalarını da içermektedir. 

 

Sempozyum  L7:
Biomalzemeler, Rejeneratif Tıp
Koordinatör:  Petek Korkusuz

Bu oturumda hematopoetik, mezenkimal ve endotel öncülü hücrelerin gelişim mekanizmaları temelinde embriyolojik dönemde ve erişkinde kök hücre mikro çevresi ve rejenerasyon ilişkisi anlatılacaktır. Gelişim sürecindeki mikroçevreden hareketle deneysel ve klinik anlamda  biyomalzemelerle ilişkili kök hücre tedavilerine, mezenkimal kök hücrelerle deneysel kemik rejenerasyonu ve vasküler stromal hücre fraksiyonunun klinikteki rejeneratif uygulamaları üzerinden örnekler verilecektir. 

 

Sempozyum L8:
Patoloji
Koordinatör: Emel Koptagel

Bu sempozyum histokimya, immünositokimya, tümör marker ekspresyonları gibi görüntüleme tekniklerini kullanarak hastalıkların mekanizmalarını ve patolojik bulgularını içeren histopatoloji üzerine odaklanacaktır.

 

Sempozyum L9:
Zooloji
Koordinatör: Zekiye Suludere

Tek hücrelilerden memeli hayvanlara kadar çeşitli hayvan taksonlarına ait örneklerin preparasyonu,  morfolojisi, histolojisi, genetiği, patolojisi, hücre farklılaşması, üreme biyolojisi, çevre, konukçu parazit, mikroorganizma ilişkileri, taksonomik araştırmalarda elektron mikroskobu kullanımı.    

 

Sempozyum L10:
Bitki Biyolojisi
Koordinatör:  Meral Ünal
Bu sempozyumda çeşitli mikroskopik yaklaşımlar kullanılarak algler, mantarlar ve özellikle bitkiler  üzerinde, yapılan araştırmalara yer verilecektir. Ayrıca bu organizmalar ile çevre etkileşimleri tartışılacaktır.

 

Turkish