Türk Elektron Mikroskopi Derneği 1971 yılında İstanbul’da kuruldu. İlk yönetim kurulu başkanı Prof. Drç Türkan Erbengi’dir.
 
Dernek,  474 üyesi ile Türkiye’de hem  biyoloji  hem de malzeme bilimleri mikroskopi  uzmanlarını birleştirmeyi amaçlamaktadır.  Derneğin temel amacı, üyeler arasındaki profesyonel ilişkileri, bilimsel çalışmaları teşvik etmek, bilimsel toplantılar ve bilgi transferlerini sağlayacak dersler organize etmek ve gelişmiş yabancı elektron mikroskopi merkezleri ile ileştim içinde olmayı sağlamak ve korumaktır.
Bu amaçlar için, Türk elektron mikroskopi derneği yılda 2 defa olmak üzere uluslar arası katılımcılar ile birlikte ulusal elektron mikroskpi kongreleri organize etmektedir. Bunlara ek olarak dernek, bilimsel kurs ve seminerlerin organizasyonu için katılımlarda bulunmaktadır. Derneğin yıllık aktivitlerinden biri olan ve farklı bilimsel merkezlerdeki deneyimli Türk ve yabancı elektron mikroskopi uzmanları tarafından yapılan seminerleri planlamaktır.
Türk Elektron Mikroskopi Derneği’nin 2001 yılından beri üye olduğu kurumlar, IFSM (Mikroskopi Dernekleri Federasyonu), EMS (Avrupa Mikroskopi Derneği) ve IFSHC (Histokimya ve Sitokimya Dernekleri Federasyonu) dir. Son yıllarda, Türk Elektron Mikroskopi derneği üyeleri, bahsedilen bu uluslar arası toplulukların organize ettiği kongrelere katılımlarını arttırmaktadır.
 
45 yıldan beri, Türk Elektrom Mikroskopi derneği her iki yılda bir olmak üzere 21 ulusal kongre organize etmiştir. Bunlardan birçoğu sadece elektron mikroskopisi ile ilgili olmayıp, çeşitli görüntüleme tekniklerini de içermektedir.

 • 21.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 28-31 Mayıs 2013 Mersin, Düzenleyen: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin.
 • 20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Ekim 2011, Kemer, Antalya
 • 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 22-25 Haziran 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kampüsü. Düzenleyen: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Trabzon.
 • 18.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Uluslararası Katılımlı.26-29 Ağustos 2007. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü .Eskişehir. Düzenleyen: Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimleri Enstitüsü
 • 17.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Uluslararası Katılımlı.22-24 Haziran 2005, TÜBİTAK TÜSSİDE Tesisleri.Gebze- İzmit. Düzenleyen:TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü.Gebze-İzmit
 • 16.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Uluslararası Katılımlı 2-5 Eylül 2003, İzmir Düzenleyen: Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji ABD. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü.İzmir.
 • 15.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Uluslararası Katılımlı, 18-21 Eylül 2001, Kuşadası-İzmir Düzenleyen: Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Fen Edebiyat ve Teknik Eğitim Fakülteleri.Ankara
 • 14.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi-Uluslararası Katılımlı, 29 Eylül-2 Ekim 1999,Bursa. Düzenleyen: Uludağ Üniv.Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji ABD.Bursa.
 • 13.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi-Uluslararası Katılımlı, 1-4 Eylül 1997, Ankara. Düzenleyen: ODTÜ, Metalürji Müh. Fak.Ankara.
 • 12.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi- Uluslararası Katılımlı, 11-15 Eylül 1995, Antalya. Düzenleyen:Akdeniz Üniv.Tıp Fak.Histoloji-Embriyoloji ABD.Antalya.
 • 11.Elektron Mikroskopi Kongresi, 8-10 Eylül, 1993, Edirne. Düzenleyen: Trakya Üniv. Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji ABD. Edirne.
 • 10.Elektron Mikroskopi Kongresi, 18-20 Eylül 1991. İstanbul. Düzenleyen:İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fak.Histoloji-Embriyoloji ABD.Cerrahpaşa-İstanbul.
 • 9.Elektron Mikroskopi Kongresi, 29-31 Mayıs 1989, İstanbul. Düzenleyen: İ.Ü.İst.Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji ABD. Çapa/-İstanbul.
 • 8.Elektron Mikroskopi Kongresi, 17-20 Haziran 1987, Sivas Düzenleyen: Cumhuriyet.Ü.Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji ABD.Sivas.
 • 7.Elektron Mikroskopi Kongresi, 16-20 Eylül 1985, İstanbul. Düzenleyen: İ.Ü.İst.Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji ABD.Çapa-İstanbul.
 • 6.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 20-25 Eylül 1981, İstanbul Düzenleyen: İ.Ü.İst.Tıp Fak.Histoloji-Embriyoloji ABD.Çapa-İstanbul.
 • 5.Balkan Elektron Mikroskopi Kongresi, 25-30 Eylül 1977, İstanbul Düzenleyen: İ.Ü.İst.Tıp Fak.Histoloji-Embriyoloji ABD. Çapa-İstanbul.
 • 4.Elektron Mikroskopi Sempozyumu, 2-6 Şubat 1976, İstanbul. Düzenleyen: İ.Ü.Tıp Fak.Histoloji-Embriyoloji ABD.Çapa-İstanbul.
 • 3.Ulusal Elektron Mikroskopi Sempozyumu, 23-25 Eylül 1974, İzmir. Düzenleyen: Ege Üniv. Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji ABD, İzmir.
 • 2.Ulusal Elektron Mikroskopi Sempozyumu, 2-5 Mayıs 1972, İstanbul. Düzenleyen:İ.Ü.İst.Tıp Fak.Histoloji-Embriyoloji ABD.Çapa-İstanbul.
 • 1.Ulusal Elektron Mikroskopi Sempozyumu, 11-12 Mayıs 1970.Ankara

 

Turkish