Bildiri Temaları

Fiziksel Bilimler

P01: Ara Yüzeylerin Görüntülenmesi
P02: Metallerin Görüntülenmesi (alloys and metal matrix composites)
P03: Seramiklerin Görüntülenmesi (and inorganic materials)
P04: Yumuşak Maddelerin Görüntülenmesi: Doğal ve Sentetik Organik Malzemeler
P05: Malzemelerdeki Sorunların Çözümüne Yönelik Mikroskopi Tekniklerinin Birlikte Kullanılması
P06: Yüzey Görüntüleme
P07: Mikro/Nanofabrikasyon
P08: Sert ve Yumuşak Yüzeylerde Spektroskopi 

Yaşam Bilimleri

L01: Kök Hücre 
L02: Üreme Biyolojisi
L03: Sinir Bilim
L04: Hücre Dinamiği 
L05: Hücre Ölümü
L06: Kanser
L07: Biomalzemler Rejeneratif
L08: Pataloji
L09: 
Zooloji 
L10: Bitki Biyolojisi

Cihaz & Teknikleri

I01: 3D Görüntüleme ve Tomografi
I02: Zor Numuneler ve Yenilikçi Çözümler
I03: Eş-Zamanlı Mikroskopi
I04: Düşük Voltaj Mikroskopisi
I05: Yüzey Mikroskopisindeki Gelişmeler
I06: Zaman Çözümlü Mikroskopi
I07: Hesaplamalı Mikroskopi 

  • Bildiriler EMK2015 Bildiri Şablonu'na uygun olarak MS Word dokumanı olarak eklenmelidir. 
  • Konferans Dili Türkçe ve İngilizcedir. Bildiriler sözlü ve poster olarak sunulacaktır. Poster boyutu A1 olmalıdır. Türkçe yada İngilizce hazırlanmalıdır.
  • Bildiri başvuruları 20 Nisan, Pazartesi günü açılacaktır. 17 Temmuz Cuma günü son gündür.
  • Bildiriler katılımcılara USB bellekle dağıtılacaktır. 

Turkish